A- A A+

contacts2(+99871) 267-36-58
(+99871) 230-02-05
office@maxsus.uz

Аудиторнинг хулоса (2015 й., МСФО)

Мустақил аудиторнинг аудиторлик хулосаси

“MAXSUSENERGOGAZ” Акциядорлик Жамияти
акциядорларига

 

Биз “MAXSUSENERGOGAZ” Акциядорлик Жамиятининг молиявий ҳисоботларига бириктирилган аудиторлик текширувини 31.12.2015 йилнинг молиявий ҳолати ҳисоботлари, 31.12.2014 ва 31.12.2013 йиллардаги фойда ва зарар ҳисоботлари ва кенг қамровли даромад ҳисоботлари, 2014-2015 йиллардаги хусусий капитал ўзгаришлари ҳисоботи ва пул маблағлари айланмаси ҳисоботлари ҳамда бухгалтерия сиёсатининг муҳим жиҳатлари ва бошқа тушунтириш маълумотлари бўйича олиб бордик.    

Молиявий ҳисоботлар учун масъул шахснинг жавобгарлиги

“MAXSUSENERGOGAZ” Акциядорлик Жамияти раҳбарияти Халқаро молиявий ҳисоботлар стандартларига мувофиқ молиявий ҳисоботларни тузиш аниқлилигига, фирибгарлик ёки хатоликларга йўл қўйилмаган ҳолда жамланма молиявий ҳисоботларни тузиш учун ички назорат тизими учун жавобгар ҳисобланади.

Аудитор жавобгарлиги

 Бизнинг бурчимиз аудит томонидан ўтказиладиган текширувларда мазкур ҳисоботнинг аниқлилиги билан фикр билдиришимиз ҳисобланади.

 Аудиторлик текшируви Аудиторлик фаолияти миллий стандартларига мувофиқ ўтказилди (АФМС). Мазкур стандартлар белгиланган ахлоқий нормаларига риоя қилиш учун ҳамда жамланма молиявий ҳисоботларни олишда фирибгарликка йўл қўйилмаганлигини аниқ билиш учун аудит текшируви ўтказилади ва режалаштирилади.

Аудиторлик текшируви аудиторлик далилларни олишга йўналтирилган, молиявий ҳисоботда миқдор кўрсаткичларини қўллаб-қувватлайдиган ва ундаги маълумотларни ошкор этадиган аудиторлик тартибларини ўз ичига олади. Аудиторлик тартибларини танлаш жамланма молиявий ҳисоботларнинг бузилгани, фирибгарликка ёки хатоликларга йўл қўйилган хавфи баҳоси асосида белгиланилиши аудиторнинг ҳукми ҳисобланади. Ушбу хавфни баҳолаш жараёнида аудитор ички назорат тизимини, унинг самарадорлик фаолиятини текшириш билан эмас балки жамланма молиявий ҳисоботларнинг аниқлилигини таъминлайдиган аудиторлик тартиблари борасида кўриб чиқиши керак. Аудиторлик текшируви раҳбарият томонидан олинган миқдорий кўрсаткичларга ва бухгалтерия сиёсатида қўлланиладиган баҳовий характерларини ҳамда молиявий ҳисоботни тўлиқ кўрсатилганини ўз ичига олади.

Биз томонимиздан ўтказилган аудиторлик далиллари фикр билдиришимизга етарли ва мувофиқли хулоса учун асос бера олади.

Фикр

Фикримизга кўра, “MAXSUSENERGOGAZ” Акциядорлик Жамиятининг молиявий ҳисоботларига бириктирилган аудиторлик текшируви бўйича 31.12.2013, 31.12.2014 ва 31.12.2015 йилларнинг молиявий ҳолати ҳисоботлари, ҳамда ушбу йиллардаги молиявий натижалари, 2014-2015 йиллардаги пул маблағлари айланмаси ҳисоботлари Халқаро молиявий ҳисоботлари стандартларига аниқ ва тўлиқ равишда жавоб беради.

 

2016 йил 10 июн

“MAGNIT FINANS” МЧЖ директори                                                            Л. Мамаджанов

 


 

2014-2015 йиллар учун молиявий ҳолати бўйича ҳисоботи

  2015 йил 2014 йил 2013 йил
Активлар      
Айланма активлар      
Пул маблағлари ва уларнинг эквиваленти 721 995,0 746 477,0 1 721 258,9
Дебиторлик қарзлари 686 131,0 1 107 817,0 505 426,8
Хўжалик билан боғлиқ қарзлар 5 546 200,0 5 011 340,0 2 563 146,0
Заҳиралар 5 158 712,0 2 731 489,0 3 219 527,4
Инвестиция савдоси учун мўлжалланган 5 000,0 1 372 979,0 10 500,0
Келажак давр харажатлари 62 372,0 61 919,0 61 034,7
Етказиб берувчиларга бериладиган бўнаклар 21 084 636,0 6 056 201,0 462 482,0
Солиқлар бўйича бўнаклар 10 126,0 15 366,0 13 117,9
Бошқа айланма активлар 365 859,0 254 891,0 250 696,5
Айланма активлар жами 33 641 031,0 17 358 479,0 8 807 190,2
       
Айланмадан ташқари активлар      
Асосий воситалар 11 350 521,3 10 397 465,3 9 764 862,8
Қимматли қоғозлар 940,0 940,0 804,9
Даромад солиғи бўйича жорий активлар      
Даромад солиғи бўйича қолдирилган активлар      
Узоқ муддатли инвестициялар 250,0 250,0 250,0
Айланмадан ташқари активлар жами 11 351 711,3 10 398 655,3 9 765 917,7
Жами Активлар 44 992 742,3 27 757 134,3 18 573 107,9
       
Мажбуриятлар ва Капитал      
Қисқа муддатли мажбуриятлар      
Ҳисобланган кредиторлик қарзлари 2 721 737,0 1 238 878,0 633 228,5
Кредит қарзлари ва молиявий мажбуриятлар 1 319 610,0 1 463 116,0 1 634 769,1
Олинган бўнаклар 98 344,0 49 277,0 46 469,2
Даромад солиғи бўйича мажбуриятлар 3 663 949,0 3 111 358,0 938 075,0
Бошқа солиқлар бўйича мажбуриятлар 3 159 081,0 1 601 025,0 795 372,2
Қолдирилган солиқ мажбуриятлари 44 793,4 49 785,3  
Узоқ муддатли мажбуриятлар жорий қисми 266 761,0 241 049,0  
Узоқ муддатли шартномалар бўйича олдиндан тўлов      
Бошқа қисқа муддатли мажбуриятлар 17 685 026,0 6 837 374,0 3 351 490,0
Жами қисқа муддатли мажбуриятлар 28 959 301,4 14 591 862,3 7 399 404,0
       
Узоқ муддатли мажбуриятлар      
Кредит қарзлари ва молиявий мажбуриятлар      
Қолдирилган солиқ мажбуриятлари      
Мақсадли тушумлар 159 560,0 140 294,0 183 124,9
Бошқа узоқ муддатли мажбуриятлар      
Жами узоқ муддатли мажбуриятлар 159 560,0 140 294,0 183 124,9
       
Капитал      
Акциядорлик капитали 605 280,0 605 280,0 605 280,4
Қўшимча капитал      
Заҳира капитали      
Тақсимлангмаган фойда 15 268 600,9 12 419 698,0 10 385 298,6
Жами капитал 15 873 880,9 13 024 978,0 10 990 579,0
       
Жами капитал ва мажбуриятлар 44 992 742,3 27 757 134,3 18 573 107,9

2014-2015 йиллар учун молиявий натижалари ва кенг қамровли даромади бўйича ҳисоботи

  2015 йил 2014 йил
Сотилган товарлардан даромадлар ва рисола ва қўшма корхоналардан фойда/зарар    
Асосий фаолиятдан даромад 70 656 773,0 64 207 747,0
Рисола ва қўшма корхоналардан фойда/зарар    
     
Жами сотилган товарлардан даромадлар ва рисола ва қўшма корхоналардан фойда/зарар 70 656 773,0 64 207 747,0
     
Сарф ва харажатлар    
Қиймати -48 717 279,6 -47 961 541,0
Умумий ва маъмурий харажатлар -1 669 836,0 1 292 129,0
Даромад солиғидан ташқари солиқлар -280 651,0 -158 349,0
Эскириши, камайиши ва амортизация -535 763,4 -536 316,4
Жами сарф ва харажатлар -51 203 530,0 -49 948 335,4
     
Операцион даромад 19 453 243,0 14 259 411,6
     
Молиявий даромад 22,0 135,0
Молиявий харажатлар -320 585,0 -331 623,0
Бошқа даромадлар 1 260 786,0 1 316 548,0
Бошқа харажатлар -16 122 795,0 -12 613 229,5
Айирбошлаш фарқи (нетто) -59 407,0 47 352,0
Солиқгача фойда/(зарар) 4 211 264,0 2 678 594,1
Даромад солиғи бўйича фойдаси/(зарари) -386 512,0 -235 266,0
     
Йил бўйича соф фойдаси/(зарари) 3 824 752,0 2 443 328,1
Фойда/(зарар):    
Ота-она корхоналари эгалари    
Назоратсиз улушлар эгалари    
Йил бўйича соф фойдаси/(зарари) 3 824 752,0 2 443 328,1
Муомаладаги оддий акцияларнинг ўртача сони (минг донада) 151,320 151,320
Акция фойдаси/(зарари) – базавий ва ажратилган, (сўмда) 25 275,9 16 146,7

2014-2015 йиллар учун пул маблағлари айланмаси бўйича ҳисоботи

  2015 йил 2014 йил
Операцион фаолиятдан пул оқимлари    
     
Даромад солиғи харажатларидан олдинги фойда 4 211 264,0 2 678 594,1
Операцион активлар ва мажбуриятлар ўзгаришигача операцион фаолиятда фойдаланилган пул маблағлари    
Соф операцион активларнинг (оширилиши)/камайтирилиши    
Асосий воситаларнинг эскириши 535 763,4 536 316,4
Товар материал бойликларининг оширилиши/камайиши -2 427 223,0 488 038,4
Дебиторлик қарзларнинг оширилиши/камайиши 421 686,0 -602 390,2
Берилган бўнакларнинг оширилиши/камайиши -15 028 435,0 -5 593 719,0
Солиқлар бўйича бўнаклар 5 240,0 -2 248,1
Инвестициялар 1 367 979,0 -1 362 479,0
Бошқа активлар -110 968,0 -4 194,5
Соф операцион мажбуриятларнинг (оширилиши)/камайтирилиши    
Дебиторлик қарзларнинг оширилиши/камайиши 1 482 859,0 605 649,5
Олинган бўнакларнинг оширилиши/камайиши 49 067,0 2 807,8
Даромад солиғи бўйича мажбуриятлар 552 591,0 2 173 283,0
Бошқа солиқлар бўйича мажбуриятлар 1 358 056,0 805 652,8
Бошқа мажбуриятлар 10 847 652,0 3 485 884,0
Даромад, даромад ва зарар фоизлари солиғигача операцион фаолиятда фойдаланилган пул маблағлари    
Даромадга тўланган солиқ -386 512,0 -235 266,0
Олинган давлат субсидияси    
Соф сарф харажати/операцион фаолиятдан пул маблағлари айланмаси -1 132 244,6 297 335,1
     
Инвестицион фаолиятдан пул оқимлари    
     
Асосий воситаларни сотиб олиш -1 545 073,2 -1 268 942,8
Рисола ва қўшма назорат корхоналар қарзлари -534 860,0 -2 448 194,0
Рисола ва қўшма назорат корхоналар қарзлари тўланилиши    
Инвестицион фаолиятдан пул маблағларини соф сарфлаш -2 079 933,2 -3 717 136,8
     
Молиявий фаолиятдан пул оқимлари    
Кредит ташкилотларига маблағларининг қайтиши -143 506,0 -171 653,1
Олинган қарзларни қайтариш    
     
Молиявий фаолиятдан соф тушумли пул маблағлари -143 506,0 -171 653,1
Пул маблағриға ва уларнинг эквиваленларига курс алмашишининг таъсири -880 062,2 -61 921,2
Пул маблағриға ва уларнинг эквиваленларининг соф (оширилиши)/камайтирилиши -24 482,0 -974 781,9
Ҳисобот йили бошида пул маблағриға ва уларнинг эквиваленлари 746 477,0 1 271 258,9
Ҳисобот йили охирида пул маблағриға ва уларнинг эквиваленлари 721 995,0 746 477,0

2014-2015 йиллар учун хусусий капитал бўйича ҳисоботи

  Устав капитали Қўшимча капитал Сотиб олинган акциялар Заҳира капитали Тақсимланмаган фойда Жами капитал
2013 йил 31 декабр ҳолатида 605 280,0     0,0 10 385 298,6 10 990 578,6
Йил ҳисобида фойдаси         2 443 328,1  
Йил ҳисобида бошқа кумулятив зарарлар            
Ўзгаришлар         -408 928,7  
Ҳисобот йили ҳисобида жами кумулятив даромади            
Устав капиталининг оширилиши            
Заҳира апиталининг оширилиши            
2014 йил 31 декабр ҳолатида 605 280,0     0,0 12 419 698,0 13 024 978,0
Йил ҳисобида фойдаси         3 824 752,0  
Йил ҳисобида бошқа кумулятив зарарлар            
Ўзгаришлар         -975 849,1  
Ҳисобот йили ҳисобида жами кумулятив даромади            
Устав капиталининг оширилиши            
Заҳира апиталининг оширилиши            
2015 йил 31 декабр ҳолатида 605 280,0     0,0 15 268 600,9 15 873 880,9

 

 

Обуна бўлиш

Онлайн сўровнома

Сайтимизда канака мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

sitemap rus